top of page
boek blijven hangen
Affiche definitief
292917e0b3-Oorlog a.d. Durme 1xUS (recto)
b88a2485cc-Dialect
c400bd7a30-Boek
d47ee02b8a-Annonce Verkoop #04
246a3c78a0-Kaft (klein)
Activiteiten
Uitgegeven: "Blijven hangen."

Op zoek naar het caféleven in Lokeren Van de makers van ‘Lokerse Liekskes’.

Ga naar: www.blijvenhangen.be
35 euro in voorverkoop
(tot 5 december, daarna 42 euro)

Cultuurraad Lokeren en Lokers DichtersCollectief organiseren
 

DAKNAM DICHTer
2023

JAARLIJKSE HOOGMIS 
VAN DE LOKERSE POËZIE

Kerk van Daknam
Zondag 29 januari 2023 om 11.00

Muzikale omlijsting verzorgd
door GERRY DE MOL.

Nieuwtjes
Amateurkunsten.
Ook een lokale zaak.
Verse onderzoekscijfers!
Afvalplan
Inspiratieboek deeltijds kunstonderwijs zet amateurkunsten in de kijker
Investeren gemeenten meer in cultuur?
Nieuwe beleidsprioriteiten bovenlokale cultuurwerking
Vergaderingen
Donderdag ../../2020
20:00

Kernvergadering

CCL lokaal 2D

Nieuws
meer info >>

16/05/2019

Cultuurplatform (beleidsverklaring Schepen, stand van zaken projecten…) in de Torenzaal

17/10 /2019

Cultuurplatform (Concrete samenstelling vernieuwde Cultuurraad)in de Torenzaal

Accommodatie
Zoek je een zaal voor...

vergaderingen,

feesten,

spelen,

repetitie,

enz.

Producties
Memorandum Cultuurraad Lokeren

PLEIDOOI VOOR EEN
GEÏNTEGREERDE OVERLEGSTRUCTUUR,
DUIDELIJKE AFSPRAKEN EN
WEDERZIJDS RESPECT

BOEK - CD - DVD - ...

"Oorlog aan de Durme"

"Lokers Dialect"

"Lokeren Straten & Co"

"Lokerse Liekskes"

"Dichter bij de bank"

...

bottom of page