top of page

Nieuwtjes 

Amateurkunsten. Ook een lokale zaak. Verse onderzoekscijfers!

Meer dan 2 miljoen Vlamingen beoefenen vandaag in hun vrije tijd kunst (amateurkunsten) – of 44% van alle inwoners in Vlaanderen ouder dan 14 jaar. Het aantal beoefenaars steeg op zo’n tien jaar tijd met maar liefst 7 procent. 

 

Lees hier meer.[link: Amateurkunsten. Ook een lokale zaak. Verse… | De Federatie]

Inspiratieboek deeltijds kunstonderwijs zet amateurkunsten in de kijker

Het Departement Onderwijs en Vorming stelde een inspiratieboek samen over het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs. Het boek bevat interviews, reportages en duiding bij het decreet dat sinds 2018 in voege ging. Directeurs, leraars, experten en kunstenaars komen aan het woord en gaan in dialoog over onderwijs en praktijk. 

Lees hier meer.[link: Inspiratieboek deeltijds kunstonderwijs zet… | De Federatie]

Investeren gemeenten meer in cultuur?

OSteden en gemeenten schrijven in hun meerjarenbegroting 2020-2025 20% meer middelen in voor cultuur. Dat is een stijging van 900 miljoen euro t.a.v. de vorige legislatuur klinkt het optimistisch in de Commissie Binnenlands Bestuur. Of deze injectie ook het verenigingsleven en de amateurkunsten ten goede komt, is echter nog de vraag.

Lees hier meer. [link: Investeren gemeenten meer in cultuur? - update | De Federatie]


Benieuwd welke cijfers jouw gemeente laat optekenen? Raadpleeg de tabel hier. 

Nieuwe beleidsprioriteiten bovenlokale cultuurwerking


Een jaar na de verkiezingen (= juni 2020) maakte de Vlaamse Regering de beleidsprioriteiten bovenlokale cultuurwerking bekend. Ze zijn 5 jaar geldig en spelen in op actuele uitdagingen. Ze zijn niet verplicht, maar als je er rekening mee houdt, dan heeft je aanvraagdossier wellicht een streepje voor.  De kernwoorden zijn cultuurparticipatie, verbinden via samenwerking & talentontwikkeling.

 

Lees hier meer. [link: Nieuwe beleidsprioriteiten bovenlokale cultuurwerking | De Federatie]
 

Afvalplan

Op vrijdag 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe regelgeving goed. De algemene bedoeling van deze wet is een focus op het hergebruik.
Als gevolg daarvan is vanaf 1 januari 2020 het serveren van drank in verpakkingen voor eenmalig gebruik bij publieke evenementen verboden, tenzij de organisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 2022 wordt dat 95%. 
Download meer informatie via https://www.idm.be/evenementen.html.

bottom of page