Organigram

CULTUURRAAD LOKEREN

KERNGROEP
CULTUURPLATFORM

(Algemene Vergadering)

SECTORALE WERKGROEPEN

Amateurkunst

Sociaal Cultureel Werk

Wijkwerking

Vrije Tijd

Jeugd

Erfgoed

Ander

SPECIFIEKE
COMMISSIES
STADSBESTUUR
STEDELIJKE
DIENSTEN
AANGESLOTEN VERENIGINGEN EN INWONERS