top of page
Producties

LOKERSE LIEKSKES: boek en cd € 35

d47ee02b8a-Annonce Verkoop #04.jpg

Lokeren: Straten & Co - boek € 45

52229ff62d-Straatnaam Titel.jpg
c400bd7a30-Boek.gif

Het boek Lokeren: Straten & Co beschrijft bestaande en verdwenen straten en pleinen, maar ook beken/rivieren en geografische toponiemen, nijverheden, gebouwen en monumenten, kermissen en ontspanningsevenementen.

 

Markante trefwoorden zijn ondergebracht in rubrieken zoals o.m. Beelden en monumenten, Beken, Brouwerijen, Cinema’s, Heerlijkheden, Hofjes en beluiken, Huizen, Kapellen, Kastelen, Kerken, Kloosters, Kermissen, Molens, Muziekmaatschappijen, Nijverheden, Parken en Scholen.

 

Elke Lokeraar, elke nieuwe inwoner en al wie zich interesseert voor de grote en de kleine geschiedenis van Lokeren zal er zijn gading in vinden.

 

Te koop aan € 45:

- bij Infopunt Toerisme (Markt), Stadmuseum Lokeren (Markt) en Zakenkantoor

De Bondt (Groentemarkt).

- via overschrijving op rekening:

       IBAN BE42 8601 0449 5654  

       BIC NICABEBB van Culturele Raad Lokeren

(eventueel te vermeerderen met € 11 administratie- en verzendkosten).

Vermeld duidelijk uw naam en adres op de overschrijving.

 

auteur: Frans De bondt

Oorlog aan de Durme - DVD € 10

292917e0b3-Oorlog a.d. Durme 1xUS (recto

Te koop aan € 10:

- bij Infopunt Toerisme en Stadsmuseum Lokeren

- via overschrijving van € 10 op rekening IBAN BE42 8601 0449 5654 - BIC NICABEBB van Culturele Raad Lokeren (eventueel te vermeerderen met € 4 administratie- en verzendkosten). Vermeld duidelijk uw naam en adres op de overschrijving.

Dichter bij een bank - dichtbundel € 15

Cecile Van Camp liet zich in haar nieuwe gedichtenbundel 'Dichter bij een bank' inspireren door de nieuwe picknickbanken die in het hart van de twaalf Lokerse buurten in 2011 werden geïnstalleerd. Dit was een initiatief van VVV Toerisme in samenwerking met PCVO Waas en Dender.

 

Een bank is voor de Lokerse dichteres een rustpunt dat uitnodigt tot een gesprek, mijmeringen, observaties, van een dutje in de zon tot een filosofisch onderhoud. Met een ontroerende en heldere juistheid van woorden en zinnen weet de woordkunstenares de eigen sfeer van elke buurt te vatten: van Eksaarde tot ‘t Lammeken, van Oudenbos tot de Rozen. De gedichtenbundel wordt verlucht met werken van kunstschilder Frans Van Kerckhove en kunstfotograaf Sven Lambin.

Twee stedelijke adviesraden, de Culturele Raad van Lokeren en VVV-toerisme Lokeren, sloegen de handen in elkaar voor de uitgave van dit uniek Lokers kijk- en leeskunstboek.

 

Te koop aan € 15

Bij Infopunt Toerisme (Markt) en Stadmuseum (Markt).

246a3c78a0-Kaft (klein).jpg

Woordenboek van het Lokers Dialect - boek € 39

De 2de editie van het Woordenboek van het Lokers dialect telt ruim 7.000 lemma's of woordenboekartikels, met duizenden zegswijzen en voorbeeldzinnen, die, waar nodig, vertaald zijn in het Algemeen Nederlands. Dit is het resultaat van meer dan 40 jaar luisteren naar de oudere Lokerse generatie en van de dialectkennis van de auteur, Marcel Pieters. De goed leesbare dialectspelling maakt van het woordenboek niet alleen een goed naslagwerk, het is ook aangename lectuur.

 

Naast de algemene woordenschat, komen vaktermen uit landbouw, vlasteelt en spinnerij aan bod. Volks- en kinderspelen, fauna en flora krijgen ook een plaats, net als heem- en volkskunde, volksgeloof en volksgeneeskunde. Uiteraard mocht in dit woordenboek de terminologie van de haarsnijderij of vellenbewerking, de specifieke Lokerse nijverheid ter voorbereiding van de viltproductie, niet ontbreken.

 

Te koop aan € 39:

- bij Infopunt Toerisme (Markt) en Stadsmuseum (Markt)

- via overschrijving op rekening IBAN BE42 8601 0449 5654 - BIC NICABEBB van Culturele Raad Lokeren (eventueel te vermeerderen met € 7 administratie- en verzendkosten). Vermeld duidelijk uw naam en adres op de overschrijving.

b88a2485cc-Dialect.gif
bottom of page