top of page

Samenstelling

Sectorale werkgroepen

- Per discipline (gelijkaardige interesses)

- Zelfsturend (vergaderritme & -agenda; duiden voorzitter & secretaris aan)

 

- Afspraken over activiteiten & data , samenwerking (thema’s, voorstellingen,
  publiekswerving, uitwisseling informatie en ervaring enz.

 

- Nieuwe groepen betrekken (bv. wijk- en buurtcomités)

Specifieke Commissies

- Thema gerichte structurele werkgroepen en commissies.

Kerngroep

- Vertegenwoordigers sectorale werkgroepen & deskundigen (eventueel ad hoc)


- Coördinerende rol: organiseert uitwisseling informatie in 2 richtingen

Cultuurplatform

- Ontmoeting

- Broedmachine

- Aftoetsen draagvlak voor belangrijke beslissingen

bottom of page